Prehransko svetovanje na najvišji ravni

Klubska prehranska obravnava ekipe športnikov

Športnim klubom nudimo dietetika v športu za:
izdelavo prehranske strategije

za periodizacijo oz. obdobje v sezoni (pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje, off-season…), za večdnevna tekmovanja in priprave (ko je potreba po najhitrejši regeneraciji izrednega pomena),  za individualne potrebe posameznega športnika(pridobivanje mišične mase, izguba telesne maščobe) itd.

izobraževanje športnikov o vplivu prehrane na športne rezultate

strukturirana predavanja ekipi športnikov v klubskih prostorih za področja:

 • prehrana in regeneracija,
 • prehrana za tekmo,
 • prehrana za trening,
 • prehrana za doseganje optimalne telesne teže oz. sestave,
 • prehranska dopolnila,
 • prehrana ob poškodbi,
 • vpliv diet na športno zmogljivost,
 • itd.
individualno prehransko obravnavo

individualno prehransko svetovanje športniku, za športnika s specifičnimi prehranskimi potrebami – zdravstvene težave, specifične diete, težave s telesno težo oz. telesno sestavo (izgubo maščobne mase, pridobivanje mišične mase), itd.

optimalno prehransko pripravljenost športnika za tekmo

trenerju in klubu je še posebej v interesu, da je vsak športnik za tekmo optimalno prehransko pripravljen, kar pomeni, da ima polne zaloge energije v mišicah za celotno tekmo, saj drugače ne bo uspel optimalno odigrati vloge v celotni tekmi oz. nastopu. Pomembna je tudi optimalna hidriranost, saj dehidracija zmanjšuje športno zmogljivost in koncentracijo. Neustrezna prehranska pripravljenost poveča tudi riziko za poškodbe itd.

ustrezno prehransko strategijo ekipe na večdnevnem tekmovanju

še posebej pomembna je specifična prehranska strategija, ki med posameznimi tekmami (v enem dnevu ali v več dneh) zagotovi, da imajo športniki za vsako naslednjo tekmo popolno zapolnjene energijske zaloge in da je regeneracija, ki zahteva specifično prehrano in režim hranjenja takoj po tekmi, kar najhitrejša; upoštevati je treba tudi morebitne specifične okoliščine, ki vplivajo na zmogljivost športnika in se jih da kontrolirati s prehrano in hidracijo kot npr. temperatura in vlažnost zraka, nadmorska višina, časovna razlika, ipd.

ustrezno prehransko strategijo za daljša potovanja

daljše potovanje predstavlja za športnika dodaten riziko, ki lahko ogrozi rezultat športnika na prihajajoči tekmi ali kakovost treninga na pripravah. Takšna potovanja prinašajo:

 • spremenjen prehranski režim (dostopnost hrane in pijače)
 • drugačno vrsto hrane (nepoznana živila in jedi)
 • riziko za okužbe v času transferja
 • itd.

športni dietetik ima znanja in priporočila ter smernice mednarodnih združenj za prehrano v športu, ki takšen riziko zmanjšajo na minimum

monitoring športnikov s specifičnimi meritvami

redno spremljanje razvoja športnika nam pokaže vpliv treninga in prehrane na športnika v določenem obdobju. Meritve, ki jih izvajajamo 1x na 2-3 mesece s specifično medicinsko opremo (multifrekvenčni bioimpedančni analizator telesne sestave, indirektni kalorimeter za merjenje stopnje presnove oz. metabolizma, kaliper za antropometrične meritve) nam omogočajo spremljanje in analizo telesne sestave in presnove telesa. Na podlagi teh podatkov lahko ocenimo stopnjo pripravljenostišportnika v posameznem periodizacijskem ciklu (ob začetku sezone, v tekmovalnem delu sezone ipd.) in na podlagi tega oblikujemo ustrezen načrt treninga in prehrane.

sodelovanje s strokovnim timom v klubu

športni dietetik sodeluje s strokovnim timom trenerjev, zdravnikom, fizioterapevtom itd. za doseganje optimalnih rezultatov športnika;

 • športni dietetik je eden izmed trenerjev (prehranski trener) in deluje v multi-diciplinarnem strokovnem timu s skupnim ciljem – napredovanje športnikov
 • športni dietetik po dogovoru s športnim klubom redno izvaja specifične meritve, ki so potrebne za spremljanje razvoja športnika – v prostorih kluba ali v prostorih Dietetike Roter
 • prehransko izobraževanje ekipe športnikov poteka v dogovorjenih časovnih intervalih, npr. 1x ali 2x na mesec
 • individualno prehransko svetovanje športniku se izvaja glede na potrebo posameznega športnika in poteka v časovnih intervalih, npr. 1x-2x na mesec