Prehransko svetovanje na najvišji ravni

Dietetik in nutricionist

Kaj pomeni biti certificiran nutricionist ali prehranski svetovalec?

Obstajajo številna komercialna usposabljanja, ki po opravljenem tečaju podeljujejo nazive kot npr. ‘certificiran nutricionist’, ‘certificiran prehranski svetovalec’, ‘prehranski strokovnjak’ itd., vendar so ti nazivi poljudni in ne pomenijo pridobitve registriranega poklica. Takšna usposabljanja ne zahtevajo nikakršne predhodne izobrazbe kot pogoj za pristop k usposabljanju.

Dejavnost nutricionistika v Sloveniji ni regulirana.
Dejavnost nutricionista navadno spremlja prodaja prehranskih dopolnil in raznih izdelkov (knjige, priročniki, jedilniki ipd.), ki so povezani s prehrano, hujšanjem ali športom, ampak v večini primerov za določenega posameznika niso niti potrebni niti nimajo znanstveno podprtih dokazov, da so učinkoviti.

Obstajajo pa tudi strokovna usposabljanja, ki jih priznava mednarodna stroka, torej mednarodna združenja iz posameznega področja prehrane, vendar je predpogoj za opravljanje takšnih usposabljanj (in pridobitev certifikata), predhodna univerzitetna izobrazba iz področja prehrane ali vsaj podobne naravoslovne vede kot je npr. biologija, kemija, medicina ipd. Brez formalne izobrazbe iz področja prehrane se tako kompleksne tematike kot je prebava, presnova, prehranska obravnava posameznika, prehrana in presnova ob bolezenskih stanjih ter razumevanja znanosti in znanstvenih raziskav ter strokovnih priporočil, ne da priučiti skozi enkratno usposabljanje. Lahko pa se temeljno izborazbo dopolni z usposabljanji, ki jih formalno izobraževanje ne zajema v zadostni meri in jih zato izvajajo priznane mednarodne organizacije. In to je pravi smisel usposabljanj oz. pridobitve certifikata – nadgraditev temeljne izobrazbe.

Kakšna je torej razlika med nutricionistom in dietetikom?

V izobrazbi, v strokovni usposobljenosti in posledično v strokovni obravnavi posameznika, ki mu prehransko svetuje. Dietetik je svoje znanje pridobil s specifičnim študijem, ki je v celoti posvečen prehranskemu svetovanju. Nutricionist izobrazbe iz prehranskega svetovanja nima, največkrat nima katerekoli izobrazbe, v najboljšem primeru pa ima izobrazbo z nekega podobnega področja, npr. živilstva, ali pa kakšne druge naravoslovne vede kot npr. biologije, kemije, farmacije, medicine ipd. in je tako lahko tudi strokovnjak na določenem področju prehrane.

Ključna je torej izobrazba. Pomembno je, ali jo izbrani nutricionist ima? Dietetik brez izobrazbe pa ne obstaja.

Več o dietetiku tukaj.

Odločite se za strokovnost, izberite naše dietetične, nutricionistične storitve:

Izberite področje, ki vas zanima:

  • prehransko svetovanje za boljše športne rezultate
  • prehransko svetovanje za boljši izgled
  • prehransko svetovanje za boljše zdravje

Naše specialistične meritve.