Prehransko svetovanje na najvišji ravni

Poklic DIETETIK

Dietetik je strokovnjak za prehrano z univerzitetno izobrazbo:

 • diplomirani dietetik ali
 • magister dietetike,

ki zna osveščati o pomenu in načinu prehranjevanja za zdravje, o varnosti hrane, o varovanju in krepitvi zdravja nasploh.

Dietetik je tisti, ki lahko bistveno pripomore k hitrejšemu okrevanju in boljšemu počutju bolnikov med boleznijo in po preboleli bolezni.

Dietetik zna postaviti:

 • oceno prehranskega stanja posameznika,
 • prehransko diagnozo,
 • realne in merljive cilje,
 • predlaga z dokazi podprte prehranske ukrepe,
 • izvajati prehransko terapijo in prehransko svetovanje,
 • nudi prehransko izobraževanje.

 

Dietetik zna obravnavati bolnike in jim svetovati prehrano glede na njihovo bolezen ter priporočati morebiti potrebno uporabo posebnih prehranskih izdelkov ali prehranskih dopolnil.

Dietetik prisluhne posamezniku in najde način, kako izpeljati spremembe, ki bodo vplivale na izboljšanje zdravstvenega stanja, spremembo telesne sestave in v primeru športa na izboljšanje telesnih zmogljivosti. To pa zahteva sistematično klinično sklepanje in razumevanje okoliščin posameznika, kot so starost, spol, socialno-ekonomski status, zdravstveno stanje oz. bolezensko stanje, prehranske navade in življenjski slog, v primeru športa pa vrsto športne dejavnosti, količino in vrsto treninga, obdobje tekmovalne sezone itd.
Na ta način je mogoče oceniti prehranski status, priporočiti ustrezno dieto oz. prehransko terapijo ali v primeru športa narediti prehransko strategijo. Vse to mora dietetik izvajati na podlagi strokovnih smernic in priporočil, ki so podprta z znanstvenimi dokazi.

Dietetik pri svojem delu, v prehranski obravnavi, uporablja specifične medicinske pripomočke:

 • indirektni kalorimeter za meritev presnove oz. metabolizma telesa,
 • multifrekvenčni bioimpedančni analizator za analizo sestave telesa,
 • kaliper in ostali pripomočki za antropometrične meritve telesa,
 • laboratorijske izvide posameznika,
 • različne strokovne in komercialne računalniške programe in druge pripomočke za oceno in izračun energijskih in hranilnih potreb.

Naziv dietetik lahko dobijo samo tisti, ki so končali akreditirano univerzitetno izobraževanje (v Sloveniji: Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem), ki vključuje tudi predpisano obvezno praktično usposabljanje v institucijah javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva, v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, prehranskih obratih idr. 

Dietetika je študij, ki sloni predvsem na znanosti o prehrani in na kliničnih predmetih, podprt pa je z naravoslovnimi znanostmi, kot so biokemija, anatomija, fiziologija, patofiziologija, imunologija, mikrobiologija, genetika, farmakologija in živilstvo. Druge vede, ki podpirajo študij dietetike so psihologija, sociologija, komunikologija, pedagoške in zdravstvene vede.