Cenik storitev Dietetike Roter

Cena je podana za eno obravnavo, ki poleg 1 ure pogovora, vključuje tudi:

  • pripravo na vaš konkreten primer s preučitvijo najnovejših znanstvenih  dognanj,
  • potrebne specialistične meritve z medicinsko opremo,
  • prehransko anamnezo,
  • oceno vašega prehranjevanja s klinično analizo
  • priporočila za optimizacijo prehranjevanja
  • prehranski coaching med kontrolnimi obravnavami (on-line) tj. prehransko spremljanje z napotki za ustrezno implementacijo navodil