Prehransko svetovanje na najvišji ravni

Dietetika za specialna področja
(vojska, gasilci, policija, reševalci,…)

Posebne okoliščine in specialne naloge zahtevajo 100-odstotno fizično pripravljenost ter popolno koncentracijo in sposobnost hitrega in pravilnega odločanja med samo nalogo. Prehrana ima pri tem pomembno vlogo, saj:
ekstremna okolja

kot so visoka temperatura, visoka nadmorska višina, mraz, vlažnost zraka, tudi posebna zaščitna oprema in obleka, ki onemogoča ustrezno hlajenje telesa ipd. močno vplivajo na presnovo telesa in zahtevajo za optimalno delovanje telesa specifično prehransko podporo

ekstremne situacije

ko so zaloge hrane in tekočine omejene oz. jih ni na razpolago, ali ko je potrebno vso hrano in tekočino nositi s seboj ipd., zahtevajo ne samo posebno prehransko strategijo, temveč tudi vnaprejšnjo presnovno adaptacijo telesa na te situacije, da bo telo na takšne izzive vnaprej optimalno pripravljeno

popolna zbranost

sposobnost hitrega in pravilnega odločanja je v specialnih nalogah življenjskega pomena in prehrana igra pri tem zelo pomembno vlogo – s pravilnim vnosom hrane in tekočine ohranjamo ustrezno stopnjo hidriranosti in nivo krvnega sladkorja, ki dokazano vplivata tako na kognitivne kot fizične sposobnosti, obenem pa je potrebno preprečiti izčrpanost energijskih zalog, zaradi katerih bi se v specifičnih okoliščinah lahko znašli v življenjsko ogrožujoči situaciji

primerna kondicija

z ustreznim prehranjevanjem (in treningom) skozi vse leto skrbimo za optimalno telesno sestavo in fizično pripravljenost. Tako je posameznik na posebne okoliščine in specialne naloge optimalno pripravljen.

Kdo je lahko prehranski svetovalec za specialna področja?

Prehranski svetovalec za specialna področja mora imeti tako znanje dietetike – prehranskega svetovanja – kot tudi znanje športne prehrane in klinične prehrane, saj posameznik, kateremu prehransko svetuje, deluje na specialnih nalogah v ekstremnih okoljskih razmerah, ko je telo fizično ekstremno obremenjeno, podobno kot telo vrhunskega športnika. Vendar z dodatno razliko od vrhunskega športnika, posameznik, ki deluje v takšnih specialnih nalogah, nima vedno zagotovljenih potrebnih živil in tekočine, zato mora dietetik zelo dobro poznati tudi področje prehranskih dopolnil*, s katerimi se zagotovi ustrezna prehranjenost v posebnih razmerah. Dobro je tudi, da ima prehranski svetovalec za specialna področja tudi sam izkušnje v posebnih razmerah.

 

V Dietetiki Roter svetuje za specialna področja prehranski svetovalec z najvišjo stopnjo izobrazbe iz prehranskega svetovanja in klinične prehrane, mag. dietetike, ki je dodatno usposobljen športni dietetik z mednarodno licenco za prehrano v športu CISSN. Sam ima tudi ogromno praktičnih izkušenj v posebnih razmerah – iz večtedenskih in večmesečnih samooskrbnih športnih odprav, tako v puščavah z ekstremno visokimi temperaturami, kot tudi na visokih nadmorskih višinah, v okolju brez možnosti obnove zalog hrane in pijače več dni itd.

 

*v Dietetiki Roter ne prodajamo prehranskih dopolnil in tudi nismo na nikakršen način povezani s proizvajalci ali prodajalci prehranskih dopolnil, temveč zgolj svetujemo in priporočamo, glede na individualne potrebe posameznega športnika,  izključno varna, učinkovita in z znanstvenimi dokazi podprta prehranska dopolnila, ki pa jih naša stranka po želji kupi kjer koli na trgu. Na tak način zagotavljamo popolno neodvisnost in strokovnost prehranskega svetovanja za področje prehranskih dopolnil.