Prehransko svetovanje na najvišji ravni

Zakaj nam zaupajo drugi?

Zato, ker imamo dodatna, poglobljena znanja na področju športne nutricionistike in klinične dietetike, ki so za kvalitetno obravnavo posameznih področij (šport, estetika, bolezen) nujna.

V Dietetiki Roter nudimo prehransko svetovanje za konkreten namen in cilj:

 • s prehrano izboljšati zmogljivost in rezultate športnika,
 • s prehrano (in vadbo) izboljšati fizični izgled posameznika
 • s prehrano izboljšati zdravje bolnika oz. s prehransko podporo optimalno podpirati zdravljenje pri določenih boleznih
Za podoročje klinične dietetike imamo znanja:
 • univerzitetna izobrazba za klinično dietetiko, magisterij iz dietetike (Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem)
 • klinična praksa z znanstveno-raziskovalnim delom v centralni intenzivni enoti (Univerzitetni Klinični Center v Ljubljani, UKC LJ)
 • usposobljenost za zdravstvene delavce FODMAP (Monash University, Australia)
 • redna udeležba na strokovnih kliničnih in prehranskih kongresih

__________

Strokovno prehransko svetovanje ni enkratno priporočilo določene diete, živila, prehranskega dopolnila, ipd., ampak pomeni celostno prehransko obravnavo posameznika. Prehranska obravnava je strokoven proces, ki ga sestavljajo prehranski pregled s potrebnimi meritvami in diagnostiko za ugotovitev stanja posameznika, prehransko svetovanje, ki zajema po meri posameznika narejen prehranski načrt in izvajanje prehranskih ukrepov, ter prehransko spremljanje posameznika. Strokovno prehransko svetovanje je torej bolj proces kot enkratni dogodek.

Za področje estetske dietetike imamo znanja:
 • univerzitetna izobrazba za prehransko svetovanje, diploma iz dietetike (Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem)
 • strokovno usposobljenost za fitnes trenerstvo, trener fitnesa (Fitnes zveza Slovenije)
 • strokovno usposobljenost za izvajanje antropometričnih meritev ISAK, (International Society for the Advancement of Kinanthropometry, UK)

___________

Prehransko svetovanje za izboljšanje fizičnega izgleda oz. estetike telesa in ob tem seveda tudi zdravja, zahteva multi-disciplinarni pristop tako strokovnjaka za prehrano kot tudi strokovnjaka za vadbo moči. Oboje skupaj, ustrezna prehrana in primerna vadba, da željen rezultat na varen in zdrav način.

 

Za področje športne dietetike imamo poleg izobrazbe dietetike še:
 • mednarodno licenco za prehrano in prehranska dopolnila v športu, CISSNcertified sports nutritionist (International Society of Sports Nutrition, USA)
 • podiplomsko izobraževanje za prehrano v športu, ISSN – diploma (Institute of Performance Nutrition, UK)
 • mednarodno licenco za izvajanje antropometričnih meritev ISAK, (International Society for the Advancement of Kinanthropometry, UK)
 • strokovno usposobljenost za kondicijsko treniranje, kondicijski trener (Fakulteta za Šport, Univerza v Ljubljani)
 • strokovno usposobljenost za fitnes trenerstvo, trener fitnesa (Fitnes zveza Slovenije)

______________

Svetovanje športniku na področju prehrane je izredno odgovorno, saj s tem vplivamo na njegove športne rezultate, ob nepoznavanju presnove v športu lahko tudi negativno! Zato je v osnovi potrebno imeti znanje dietetike oz. strokovnega prehranskega svetovanja, saj je za uspešno implementacijo prehranske strategije potrebno poznati celosten proces prehranske obravnave, tj. prehranski pregled z vsemi potrebnimi meritvami in diagnostiko, prehransko načrtovanje in prehransko spremljanje. Zato se kvalitetnega prehranskega svetovanja v vrhunskem športu, tekmovalnem ali rekreativnem, ne da izvajati brez ustrezne izobrazbe in dodatnih usposobljenosti. V tujini so to obvezne kvalifikacije, ki jih prehranski svetovalec za šport mora imeti.

V Dietetiki Roter za uresničitev konkretnih ciljev nudimo naslednje programe: