Prehransko svetovanje na najvišji ravni

Politika zasebnosti za obiskovalce spletne strani in uporabnike storitev Dietetike Roter

Spletno mesto www.dietetika-roter.si upravlja Luka Roter s.p., ustanovitelj, Spodnje Pirniče 52H, 1211 Ljubljana Šmartno (v nadaljevanju: Dietetika Roter). Ta pravilnik o zasebnosti podrobno pojasnjuje, kako uporabljamo osebne podatke, ki nam jih posredujete ob uporabi spletne strani in ob naročilu storitev, ki jih nudi Dietetika Roter.

1. Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno določajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko, identifikacijsko številko, podatki o lokaciji ali drugimi identifikatorji.

2. Katere osebne podatke zbiramo?

Če ste le obiskovalec spletnih strani Dietetika Roter, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev Dietetike Roter (npr. ste se prijavili na dogodek, ki ga organizira Dietetika Roter ali ste oddali Obrazec za prvi prehranski obisk itd.), o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili. Ti osebni podatki so:

  • ime in priimek ali vzdevek;
  • kontaktni e-poštni naslov;
  • kontaktni telefon;
  • spol;
  • starost;
  • višino;
  • težo:
  • podatke za izdajo računa (ime in priimek, naslov in poštna številka ter davčna številka pravne osebe).
3. Kako uporabljamo (obdelujemo) vaše osebne podatke?

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Dietetika Roter ima zelo resen pristop k varnosti podatkov. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavili smo razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Naši pravilniki in postopki za zaščito informacij so tesno povezani s široko sprejetimi mednarodnimi standardi in se redno preverjajo ter po potrebi posodabljajo, da se skladajo z našimi poslovnimi potrebami, spremembami v tehnologiji in regulativnimi zahtevami. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju, ponudnikom storitev, ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov (poslovni »need-to-know«), ali tistim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela. V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov bo Dietetika Roter sledila vsem relevantnim predpisom o kršitvi podatkov. Če ste naročili storitev Dietetike Roter se osebni podatki zbirajo in obdelujejo za pripravo svetovalca na posvet ter za sklenitev in izvajanje pogodbe, tj. za zagotovitev naročenih storitev ter obveščanje o dodatnih podrobnostih omenjenih storitev, morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih, navodilih za uporabo storitev oz. za posredovanje delovnih gradiv za storitve Dietetike Roter, ki so izobraževalnega značaja. V primeru naročila plačljive storitve na podlagi davčnih predpisov za pravilno izdajo računa pridobimo in obdelujemo še vaš naslov ter davčno številko pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. V primeru naročila na e-novice (t.i. newsletter) vaš posredovani e-poštni naslov in ime na podlagi soglasja obdelujemo z namenom splošnega obveščanja o vseh storitvah Dietetike Roter ter o povzetkih novic, člankov in izobraževanj, ki so objavljene na spletnem mestu Dietetike Roter. Dietetika Roter se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v spodaj navedenih primerih in če predpisi ne zapovedujejo drugače. Vaše osebne podatke bo Dietetika Roter razkrila zgolj navedenim tretjim osebam ob spodaj napisanih pogojih, pri čemer bo Dietetika Roter zagotovila, da bodo vaši osebni podatki obdelani, zaščiteni in preneseni v skladu z veljavnimi predpisi: Poslovni prenosi V povezavi s kakršnokoli reorganizacijo, statusnim preoblikovanjem, prodajo ali s kakršnimkoli drugim prenosom sredstev (pod skupnim imenom »poslovni prenosi«) bomo podatke prenesli v razumnem obsegu in kot bo potrebno za poslovni prenos, in sicer pod pogojem, da se sprejemna stranka zaveže k spoštovanju vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Še naprej bomo zagotavljali zaupnost vseh osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden osebni podatki postanejo predmet drugega pravilnika o zasebnosti. Javni organi Javnim organom bomo vaše osebne podatke razkrili samo v primerih, ko bo to zahtevala nacionalna zakonodaja ali pravo Evropske Unije. Dietetika Roter se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

4. Zakoniti interes

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ali naročnin nanje, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega delovanja našega sistema in storitev pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev. Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

5. Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Posamezniki lahko od Dietetike Roter zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravici do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov. Pravica do seznanitve: vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom. Pravica do popravka: imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Pravica do izbrisa:pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito. Pravica do omejitve obdelave: pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov: (a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih Dietetike Roter, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi. Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti. Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu. Pravica do ugovora: kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate. Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

6. Dostop in popravek vaših osebnih podatkov ter uveljavljanje drugih pravic

Kot uporabnik spletnega mesta Dietetike Roter oz. naročnik storitev Dietetike Roter imate pravico da preverite ali Dietetika Roter obdeluje osebne podatke o vas in do dostopa o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo oz. obdelujemo. Vedno lahko zahtevate, da se netočni osebni podatki o vas popravijo. V kolikor menite, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo uporabo oz. obdelavo vaših osebnih podatkov nam to sporočite. Imate tudi pravico, da omejite uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, ko oporekate točnosti osebnih podatkov, ko ocenite, da je obdelava nezakonita vendar ne želite izbrisa in ko osebni podatki niso več potrebni za namen obdelave potrebujete pa jih za uveljavitev pravnih zahtevkov.

7. Hramba

Dietetika Roter hrani osebne podatke, ki jih je prejel od vas do odjave oz. umika soglasja. Na podlagi določb davčnih predpisov je npr. Dietetika Roter zavezana hraniti račune, na katerih so osebni podatki naročnika storitev še 10 let po opravljeni storitvi. Dietetika Roter tudi ne bo izbrisala tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisal (t.i. revizijska sled), in da hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih Dietetika Roter v prihodnje kontaktira. Ti podatki so email naslov ter ime in priimek.

8. Piškotki

Dietetika Roter na spletnem mestu uporablja “piškotke”- to so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš računalnik. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili. Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa sprejem piškotov pogoj za uporabo spletne strani Dietetike Roter.

Google Analytics

Za statistiko obiska spletne trgovine uporabljamo Google Analytics. Več o tem

ImeZadržanjeFunkcija
Trženje / sledenje  
ads/ga-audiencessessionPodatki shranjeni za namene ponovnega trženja
Skupna raba

Za več informacij prosimo preberite Google Analytics Privacy Policy.

Google Maps

Za prikaz map uporabljamo Google Maps. Več o tem

ImeZadržanjeFunkcija
Trženje / sledenje  
Google Maps APInoneZahtevan uporabnikov IP naslov
Skupna raba

Za več informacij prosimo preberite Google Maps Privacy Policy.

9. Sprememba pravil zasebnosti

Dietetika Roter si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo politiko o zasebnosti in posodobi ter spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Zato vam svetujemo, da ta pravilnik o zasebnosti redno pregledujete. 

10. Kontakt

Če imate kakšno vprašanje o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@dietetika-roter.si